Podmienky

Vstupom na stránku a potvrdením odpovede ÁNO na kontrolnú otázku týkajúcu sa veku zároveň potvrdzujete:

  1. Máte viac osemnásť rokov a dosiahli ste plnoletosť
  2. pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujete, že spĺňate všetky podmienky plnoletosti v danom štáte a že máte viac ako 18 rokov a že vstup na tieto stránky nie je obmezený a/alebo zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzate a/alebo ktorého ste štátnym občanom
  3. súhlasíte s tým, že sexuálne orientovaný materiál ste oprávnený používať len v súkromí a to výlučne pre svoju vlastnú potrebu
  4. sexuálne orientované materiály Vás neurážajú, nepohoršujú a/alebo inak neohrozujú a na uvedené stránky vstupujete dobrovoľne
  5. neposkytnete a ani priamo či nepriamo neumožníte prístup k materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším ako 18 rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto prehlásení

Pokiaľ nesĺňate všetky podmienky uvedené v bodoch 1 až 5, odíďte prosíme ihneď z tejto stránky.

Popis služby

Užívateľ zaslaním SMS správy získava týždenné predplatné za prístup k obrazovému a video obsahu pre dospelých na stránke http://leotv.sk.

Detailný popis služby

Užívateľ zaslaním SMS s kľúčovým slovom VIDEO získava 7 dňový prístup k obrazovému a video obsahu na stránke. Pre sprístupnenie obsahu musí byť užívateľ na stránke prihlásený prostredníctvom telefónneho čísla a hesla, ktoré mu je zaslané v SMS správe. Prístup je užívateľovi automaticky predlžovaný každých 7 dní. Deň pred predĺžením prístupu je užívateľovi zaslané upozornenie o automatickom predĺžení a informácia o možnosti deaktivácie služby. Služba sa deaktivuje na žiadosť užívateľa zaslaním SMS správy alebo automaticky po troch neúspešných pokusoch o spoplatnenie užívateľa.

Užívateľ má prvých 7 dní od aktivácie prístup zadarmo.

Cena služby

Cena služby je 1 € s DPH / 1 kalendárny týždeň
Cena služby bez DPH 0,83 € / 1 kalendárny týždeň

Postup pre prihlásenie užívateľa

  1. Pre predplatenie prístupu k plnému obsahu zašlite aktivačnú SMS s textom: VIDEO na 8899
  2. V spätnej SMS správe Vám bude zaslané heslo pre prihlásenie.
  3. Ako prihlasovacie meno zadajte telefónne číslo, ktoré ste použili pre zaslanie aktivačnej SMS správe.
  4. Pre zrušenie predplatného zašlite bezplatnú SMS v tvare: VIDEO STOP na 8899
  5. Prvý týždeň užívateľ nie je spoplatnený, pred spoplatnením v 2. a ďalšom týždni budete vopred informovaný. Prístup je spoplatnený formou SMS správy v cene 1 € s DPH na každých 7 dní. Spoplatnenie a predĺženie prístupu je automatické, až do jeho zrušenia (viď bod 4.)

Zabudnuté heslo

V prípade, že zabudnete alebo stratíte heslo pre prihlásenie, môžete využiť možnosť zaslania nového hesla.
Nové heslo si vyžiadajte zaslaním SMS správy v tvare: VIDEO HESLO na 8899.
V spätnej SMS správe Vám bude zaslané nové heslo pre prihlásenie.